Jak rozliczyć obiad z kontrahentem w restauracji?

Y podmiot gospodarczy z o.o. (podatnik Podatek od towarów i usług czynny) działa w branży Technologia informacyjna . W celach
omówienia warunków współpracy podmiot gospodarczy zaprosiła 5 listopada 2018 r.
kontrahenta (zainteresowanego…

Stare pożyczki i kredyty, lecz w nowej EBITDA

Zaciągnięte przed 2018 r. zobowiązania, mimo że rozliczane na dotychczasowych zasadach, mają oddziaływanie na tegoroczny ograniczenie odliczania kosztów finansowania dłużnego – uważa resort Finansów.

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej

Y, podmiot gospodarczy z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (podatnik Podatek od towarów i usług czynny),
15 maja 2018 r. wykonała usługę informatyczną na rzecz bydgoskiej firmy
A (podatnik Podatek od towarów i usług czynny). Usługa została…

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej

Y, podmiot gospodarczy z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (podatnik Podatek od towarów i usług czynny),
15 maja 2018 r. wykonała usługę informatyczną na rzecz bydgoskiej firmy
A (podatnik Podatek od towarów i usług czynny). Usługa została…

Opłaty za bezumowny pobór energii cieplnej a CIT

podmiot gospodarczy z o.o. zajmuje się m.in. wytwarzaniem ciepła w
eksploatowanych poprzez siebie ciepłowniach i dostarcza je w ramach
zawartych umów. Zdarzają się sytuacje, gdy Platforma Obywatelska upływie okresu, na jaki
zawarto umowę…

Opłaty za bezumowny pobór energii cieplnej a CIT

podmiot gospodarczy z o.o. zajmuje się m.in. wytwarzaniem ciepła w
eksploatowanych poprzez siebie ciepłowniach i dostarcza je w ramach
zawartych umów. Zdarzają się sytuacje, gdy Platforma Obywatelska upływie okresu, na jaki
zawarto umowę…